SILNIČNÍ DOPRAVA

 • LEGISLATIVA
  • Aktuální informace z oboru silniční dopravy jsou zveřejňovány na webových stránkách Ministerstva dopravy České republiky www.mdcr.cz
  • Přehled platných předpisů z oboru silniční dopravy je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva dopravy České republiky v rubrice LEGISLATIVA www.mdcr.cz/legislativa
 • STRUKTURA ZDROJOVÝCH PŘEDPISŮ
  Struktura zdrojových předpisů pro obor silniční dopravy je uvedena v tabulce S.1
 • SEZNAM VYBRANÝCH PŘEDPISŮ
  Seznam vybraných předpisů, které obsahují termíny použité ve Slovníku dopravní terminologie, uvedené v posloupnosti podle jednotné struktury předpisů je uveden v tabulce S.2