DOPRAVNÍ TELEMATIKA

 • LEGISLATIVA
  • Aktuální informace z oboru dopravní telematiky jsou zveřejňovány na webových stránkách Ministerstva dopravy České republiky www.mdcr.cz
  • Přehled platných předpisů z oboru dopravní telematiky je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva dopravy České republiky v rubrice LEGISLATIVA www.mdcr.cz/legislativa
 • STRUKTURA ZDROJOVÝCH PŘEDPISŮ
  Struktura zdrojových předpisů pro obor dopravní telematiky je uvedena v tabulce T.1
 • SEZNAM VYBRANÝCH PŘEDPISŮ
  Seznam vybraných předpisů, které obsahují termíny použité ve Slovníku dopravní terminologie, uvedené v posloupnosti podle jednotné struktury předpisů je uveden v tabulce T.2