ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

 • LEGISLATIVA
  • Aktuální informace z oboru železniční (drážní) dopravy jsou zveřejňovány na webových stránkách Ministerstva dopravy České republiky www.mdcr.cz
  • Přehled platných předpisů z oboru železniční (drážní) dopravy je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva dopravy České republiky v rubrice LEGISLATIVA www.mdcr.cz/legislativa
 • STRUKTURA ZDROJOVÝCH PŘEDPISŮ
  Struktura zdrojových předpisů pro obor železniční (drážní) dopravy je uvedena v tabulce Z.1
 • SEZNAM VYBRANÝCH PŘEDPISŮ
  Seznam vybraných předpisů, které obsahují termíny použité ve Slovníku dopravní terminologie, uvedené v posloupnosti podle jednotné struktury předpisů je uveden v tabulce Z.2